OFERTA

Zapraszam na COACHING BIZNESOWY.

Korzyści z coachingowego wsparcia są indywidualne i dostosowane do potrzeb lidera. Coaching jest oparty na zaufaniu i zaangażowaniu, a relacja między mną a liderem koncentruje się na osiąganiu zamierzonych celów i rozwoju lidera w sposób dostosowany do jego osobistych potrzeb i wyzwań.

O OFERCIE

Jak działa coaching biznesowy?

Coaching to proces profesjonalnego wsparcia, który ma na celu pomaganie osobom w rozwoju osobistym i zawodowym, osiąganiu celów, rozwinięciu potencjału oraz zwiększaniu efektywności w różnych obszarach życia. Coach jest osobą wykwalifikowaną do prowadzenia sesji coachingowych i posiada umiejętności wspierania klientów w odkrywaniu własnych potencjałów i osiąganiu zamierzonych rezultatów.

Jest to interaktywny i ukierunkowany proces, w którym wspieram Coachee, pomagając mu odkryć swoje mocne strony, zidentyfikować obszary do rozwoju oraz określić i osiągnąć cele.

Podczas sesji coachingowych nie udzielam gotowych rozwiązań czy porad, ale stawiam pytania, aktywnie słucham, prowokuję refleksję i wspieram klienta w odkrywaniu własnych odpowiedzi i rozwiązań.

„Autentyczność jest zbiorem decyzji, które podejmujemy każdego dnia. To decyzja, aby się pokazać i być prawdziwym. Decyzja, aby być szczerym. Decyzja, aby pozwolić innym ujrzeć nasze prawdziwe ja.”

COACHING BIZNESOWY

Chcesz skupić się na aspekcie biznesowym swojego życia?

Coaching może być stosowany w różnych obszarach życia, takich jak rozwój zawodowy, osobisty, zdrowie, relacje międzyludzkie, zarządzanie czasem, rozwój umiejętności przywódczych, osiąganie balansu między życiem zawodowym a prywatnym, poprawy relacji międzyludzkich czy osiągnięcia konkretnych celów biznesowych. Jest szeroko stosowany w świecie biznesu, sportu, edukacji i innych dziedzinach, gdzie rozwijanie potencjału jednostki czy zespołu ma kluczowe znaczenie. Istnieje wiele rodzajów coachingów, takich jak coaching biznesowy, życiowy, kariery, zdrowia, zespołu, itp., które skupiają się na różnych aspektach życia i celach Coachee.

„Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć.”
Jacek Walkiewicz

EMERGENCY SMART BUSINESS

  • 1 sesja interwencyjna 4Business (120 minut)
  • Idealne rozwiązanie, kiedy musisz szybko podjąć działanie najbardziej optymalne dla Twojego biznesu

ZALETY COACHING BIZNES

W coachingowej podróży rozwojowej ze mną możesz liczyć na:

Pomogę Ci uwolnić pokłady niewykorzystanych dotąd możliwości!

Napisz do mnie

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach - napisz – po zapoznaniu się z tematem zaproponuję najlepszą dla Ciebie metodę działania.