OFERTA

Zapraszam na EVERYTHING DiSC.

To narzędzie jest szeroko stosowane w firmach i organizacjach, które dążą do poprawy dynamiki zespołów, budowania efektywnych relacji między pracownikami i osiągania sukcesów w pracy zespołowej, opartej na różnorodności pokoleniowe i kulturowej.

O OFERCIE

Jak działa EVERYTHING DiSC?

Everything DiSC jest narzędziem diagnozowania i analizy zachowań i stylów komunikacji ludzi w kontekście pracy i relacji międzyludzki. Oferuje różne narzędzia i materiały, takie jak profile osobowości, raporty, zestawy pytań do refleksji i szkolenia, które pomagają zespołom i liderom wykorzystać wiedzę na temat stylów zachowań do doskonalenia umiejętności zarządzania, komunikacji, rozwiązywania konfliktów i budowania efektywnych zespołów.

Zastosowanie narzędzia Everything DiSC przynosi wiele korzyści zarówno dla jednostek, jak i dla organizacji jako całości.

„ Kto mówi językiem niezrozumiałym poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić, to mówić do kogoś.”

EVERYTHING DiSC

Chcesz poprawić komunikację w Twojej organizacji?

Korzyści z zastosowania Everything DiSC wynikają z lepszego zrozumienia siebie i innych, co prowadzi do skuteczniejszej komunikacji, zwiększenia zaangażowania pracowników i poprawy efektywności działania zespołów i organizacji. Jako Certyfikowany Facilitator i Trener Everything DiSC u mnie możesz liczyć na:

Pomogę Ci uwolnić pokłady niewykorzystanych dotąd możliwości!

Napisz do mnie

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach - napisz – po zapoznaniu się z tematem zaproponuję najlepszą dla Ciebie metodę działania.